Image

Bemax d.o.o je najveća crnogorska građevinska kompanija, koja posluje u izgradnji putnih i energetskih infrastrukturnih projekata, objekata niskogradnje kao i rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja, kao i proizvodnji asfalta i betona.

Bemax je aktivan u proizvodnji sirovina, frakcija za asfalt i beton, proizvodnji gotove betonske smjese kao izvođenju armirano betonskih radova. Sastavni dio aktivnosti kompanije Bemax su projektovanje, inženjering i upravljanje objektima.
Kompanija je osnovana 2007. godine, i učestvuje u praktično svim oblastima građevinarstva.  Od osnivanja izuzetno smo  posvećeni jačanju kadrovskih kapaciteta a uporedo sa tim i modernizaciji mehanizacije koju posjedujemo.
Bemax d.o.o je u zemlji i regionu prepoznat kao najorganizovanija i najsavremenija građevinska kompanija spremna da odgovori na izazove u oblasti građevinarstva. 

Projekti u toku

Vijesti