Oprema

Oprema

BEMAX d.o.o. posjeduje najsavremeniju mehanizaciju i građevinske mašine kao jedan od preduslova za uspješnu realizaciju investicionih i infrastrukturnih projekata. U kontinuitetu investiramo i obogaćujemo ovaj segment naše kompanije, sa posebnim akcentom na bezbjednost rukovaoca mašinom, pouzdanost vitalnih djelova ili mašinskih sistema.