O nama

O nama

BEMAX D.O.O. je jedna od prvih privatnih građevinskih kompanija u Crnoj Gori, koja je postala regionalno prepoznatljiv brend u građevinskoj industriji i izgradila reputaciju u svim građevinskim izvođačkim poslovima.

Zahvaljujući profesionalnom pristupu realizaciji projekata, u svim segmentima građevinske industrije, kompanija Bemax zauzima lidersku poziciju na tržištu.Naš pristup podrazumijeva primjenu profesionalnih i etičkih standarda, angažovanje visokokvalifikovanih kadrova, upotrebu najsavremenije opreme i mehanizacije, kao i primjenu inovacija u tehničkim i estetskim aspektima građevinarstva.

Kompanija Bemax svojim učešćem dala je značajan doprinos u realizaciji najvećih projekata u oblasti putne i energetske infrastrukture, visokogradnje kao i turističkih i rezidencijalnih objekata.

Značajan segment poslovanja naše kompanije odnosi se na proizvodnju, odnosno drobljenje agregata i kamena u cilju dobijanja frakcija za beton i asfalt, kao i proizvodnju gotove betonske smjese.U skladu sa tim posjedujemo najsavremeniju asfaltnu bazu i pet aktivnih fabrika za proizvodnju betona, čiji proizvodni kapaciteti zadovoljavaju potrebe tržišta.

Kombinacija profesionalnih i etičkih standarda, visokokvalifikovanog kadra, najsavremenije opreme i mehanizacije rezultira uspješnom realizacijom projekata i najvišim stepenom povjerenja naših klijenata i partnera.

Naš tim stoji Vam na raspolaganju za sve dodatne i detaljnije informacije o kompaniji, opremi, proizvodnim kapacitetima i projektima.

Dobrodošli.