Putna infrastruktura
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pola tunela br. 7-Vjeternik u sklopu izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač
Smokovac-Uvač
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pola tunela br. 7-Vjeternik u sklopu izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pola tunela br. 7-Vjeternik u sklopu izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač
Izvođenje građevinskih radova na izgradnji pola tunela br. 7-Vjeternik u sklopu izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Uvač

Opis objekta
Izvođenje građevinskih radova na: tunelu, glavnoj trasi, potpornim zidovima I odvodnjavanju

Investitor:
China Road&Bridge Corporattion d.o.o. Peking, NR Kina-d.s.d.

Vrijednost ukupnih investicija:
22.915.084,22 €

Godina izgradnje:
2016.-2018.

Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići

Opština Budva
Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići
Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići
Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2, spajanje dva bulevara od Budve do Bečića sa rekonstrukcijom raskrsnice Budva-Cetinje-Bečići

Opis objekta
Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na: trasi, potpornim zidovima, AB konstrukcijama, AB galeriji i stepeništu, saobraćajnoj signalizaciji i opremi, atmosferskoj kanalizaciji i na osmatranju tla i objekata.

Investitor:
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-
Direkcija
za
saobraćaj

Vrijednost ukupnih investicija:
3.679.585,65 €

Godina izgradnje:
2015.-2016.

Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 12+500 do km 25+000, lokalitet Ulići
Opština Cetinje
Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 12+500 do km 25+000, lokalitet Ulići
Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 12+500 do km 25+000, lokalitet Ulići
Izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Podgorica – Cetinje od km 12+500 do km 25+000, lokalitet Ulići

Opis objekta
Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na: trasi, potpornim zidovima,odvodnjavanju , saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta, kao I svi geodetski radovi

Investitor:
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva- Direkcija
za saobraćaj

Vrijednost ukupnih investicija:
2.149.812,50 €

Godina izgradnje:
2015.-2016.