Energetska infastruktura
Izvođenje radova na izgradnji Vjetroelektrane Krnovo (72 MW)
Krnovo
Izvođenje radova na izgradnji Vjetroelektrane Krnovo (72 MW)
Izvođenje radova na izgradnji Vjetroelektrane Krnovo (72 MW)
Izvođenje radova na izgradnji Vjetroelektrane Krnovo (72 MW)

Opis objekta
Izvođenje građevinskih radova

Investitor:
Porr Bau GmbH Beč
d.s.d. Podgorica

Vrijednost ukupnih investicija:
5.942.721,72 €

Godina izgradnje:
2015.

Projektovanje, isporuka opreme I izgradnja priključnog 110 kV kablovskog voda Nikšić – Kličevo
Opština Nikšić
Projektovanje, isporuka opreme I izgradnja priključnog 110 kV kablovskog  voda Nikšić – Kličevo
Projektovanje, isporuka opreme I izgradnja priključnog 110 kV kablovskog  voda Nikšić – Kličevo
Projektovanje, isporuka opreme I izgradnja priključnog 110 kV kablovskog  voda Nikšić – Kličevo

Opis objekta
Izrada Glavnog projekta i izvođenje građevinskih I građevinsko-zanatskih radova, kao i radova na elektroinstalacijama jake struje

Investitor:
Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
Podgorica

Vrijednost ukupnih investicija:
3.325.026,62 €

Godina izgradnje:
2014-2015

Izrada Glavnog projekta I izgradnja TS 35/10 kV, 2x8MVA „Popovići“, po sistemu “ključ u ruke“
Mjesto gradnje: Opština Bar
Izrada Glavnog projekta I izgradnja TS 35/10 kV, 2x8MVA „Popovići“, po sistemu “ključ u ruke“
Mjesto gradnje: Opština Bar
Izrada Glavnog projekta I izgradnja TS 35/10 kV, 2x8MVA „Popovići“, po sistemu “ključ u ruke“
Mjesto gradnje: Opština Bar
Izrada Glavnog projekta I izgradnja TS 35/10 kV, 2x8MVA „Popovići“, po sistemu “ključ u ruke“
Mjesto gradnje: Opština Bar

Opis objekta
Izrada Glavnog projekta TS (građevinski I elektroenergetski dio).
Izvođenje pripremnih, zemljanih, betonskih I AB radova, radova na instalacijama jake I slabe struje, hidrotehničkim instalacijama, uređenju terena I ugradnji postrojenja I opreme

Investitor:
EPCG AD Nikšić
FC Distribucija

Vrijednost ukupnih investicija:
1.499.400,00 €

Godina izgradnje:
2014.-2015.