Visokogradnja
Građevinski radovi - Porto Novi Resort & Village - Kumbor
Kumbor - Herceg Novi
Građevinski radovi - Porto Novi Resort & Village - Kumbor
Građevinski radovi - Porto Novi Resort & Village - Kumbor
Građevinski radovi - Porto Novi Resort & Village - Kumbor

Opis objekta
Građevinski radovi na izgradnji objekta Porto Novi Resort & Village - Kumbor

Izvođenje zemljanih, betonskih, armirano betonskih radova, radova na odvodnjavanju, drenažnih radova, izolaterskih, zidarskih i raznih građevinskih radova.

Investitor:
Azmont Investments d.o.o.

Vrijednost ukupnih investicija:
41.650.000,00

Godina izgradnje:
2014.-2015.

Plavi horizonti - Izvođenje radova na širokom iskopu, formiranje gradilišne deponije i izgradnji javnog parkinga
Opština Tivat
Plavi horizonti - Izvođenje radova na širokom iskopu, formiranje gradilišne deponije i izgradnji javnog parkinga
Plavi horizonti - Izvođenje radova na širokom iskopu, formiranje gradilišne deponije i izgradnji javnog parkinga
Plavi horizonti - Izvođenje radova na širokom iskopu, formiranje gradilišne deponije i izgradnji javnog parkinga

Opis objekta
Izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa – mješovitog rizorta „Plavi horizonti“, koja obuhvata zonu urbanističke parcele 1 i površine pod saobraćajnicama, u zahvatu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Pržno I“

Investitor:
QD Hotel and Property Investment Montenegro d.o.o. Tivat

Vrijednost ukupnih investicija:
1.138.985,08€

Godina izgradnje:
2015.-2016.

Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a "Budva Centar-izmjene i dopune"
Opština Budva
Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a "Budva Centar-izmjene i dopune"
Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a "Budva Centar-izmjene i dopune"
Izvođenje radova I faze (nadzemna etaža-prizemlje) na objektu na urbanističkoj parceli br.6.11. u zahvatu DUP-a "Budva Centar-izmjene i dopune"

Opis objekta
Izvođenje betonskih i armirano-betonskih radova

Investitor:
Modena Gradnja d.o.o. Budva

Vrijednost ukupnih investicija:
2.000.000,00 €

Godina izgradnje:
2015.-2016.