Lista klijenata

Partneri i klijenti

Povjerenje i poštovanje naših partnera i klijenata nam omogućava da ostvarimo i održimo lidersku poziciju na tržištu i smatramo da su ove vrijednosti glavne osnove za uspješne poslovne odnose.

Naša efikasnost i efektivnost, visok nivo profesionalizma, pružanje vrhunskih kvalitetnih usluga i uvijek optimalan odgovor na zahtjeve naših klijenata i partnera, su osnovni faktori koji nas čine konkurentnim u građevinskoj industriji i obezbjeđuju najviši stepen povjerenja.

 • Lustica
 • EPCG
 • Azmont
 • Eletktroprenosni-sistem
 • Aerodromi Crne Gore
 • STRABAG
 • Monteput
 • Normal Company
 • AV-properties
 • HIdroenergija
 • BESIX
 • PORR
 • Opština Budva
 • Vlada-Crne-Gore
 • crnagoraput
 • BB Solar
 • Bombeton
 • Novi Volvox
 • Bohor
 • Genex
 • Vodovod JP
 • Koprivica